Praktijkinformatie

Neem contact op

Openingstijden,

Maandag:         ochtend, middag en avond
Dinsdag:           ochtend, middag en avond
Woensdag:       ochtend en middag
Donderdag:      ochtend en middag
Vrijdag:             ochtend

Neem bij uw eerste afspraak een verwijzing van uw arts of specialist en een wettelijk legitimatiebewijs mee.

Tarieven

  • Behandeling in de praktijk€ 36,00
  • Behandeling aan huis€ 50,00
  • Eenmalig onderzoek inclusief schriftelijk verslag€ 58,50
  • Screening bij directe toegankelijkheid€ 15,50
  • Intake en onderzoek na verwijzing€ 42,00
  • Verzuimtarief, no show tarief€ 30,00

Vergoedingen

Oefentherapie Cesar wordt vergoed vanuit de meeste aanvullende verzekeringen. Het aantal behandelingen kan wisselend zijn. Dit kunt u terug vinden in uw polisvoorwaarden.

Voor chronisch zieken geldt een aparte regeling, vanaf de 21ste behandeling vindt vergoeding uit de basisverzekering plaats. Voor de eerste 20 behandelingen moet men aanvullend verzekerd zijn.

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt, dat er maximaal 18 behandelingen uit de basisverzekeringen worden vergoed.

Wettelijk eigen risico

Oefentherapie Cesar die uit de aanvullende verzekering wordt vergoed heeft geen invloed op uw wettelijk eigen risico-regeling.

Klachtenregeling

Per 1 januari 2017 zijn de regels van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Bent u ontevreden of heeft u een klacht over bepaalde zaken dan kunt u dat bespreekbaar maken met de zorgverlener en zo een goede oplossing kunnen zoeken.

Indien er geen oplossing naar tevredenheid wordt gevonden, kunt u uw klacht voorleggen aan de Landelijke Klachtcommisie Paramedici 1ste lijn. Dan volgt er een klachtenprocedure.

Voor vragen of meer informatie:

e: info@klachtenloket paramedici.nl
t: 030 3100929 ( bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)
www.klachtenloketparamedici.nl

Kwaliteit van de Praktijk

Om kwaliteit te behouden en steeds weer te verbeteren en aan te vullen volg ik bij-en nascholingen en neem ik deel aan intercollegiale samenwerkingsverbanden.

Kwaliteitsregister Paramedici

Het kwaliteitsregister Paramedici registreert en waarborgt de kwaliteit waaraan de paramedici, waaronder de oefentherapeuten Cesar, moeten voldoen om goede zorg te leveren.

Dit houdt in dat er punten behaald moeten worden door vakinhoudelijke nascholing, bijwonen symposia, intrercollegiaal overleg , al dan niet wetenschappelijk.

Mijn praktijk staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedi onder Marieke Bakkenes met nummer 49901065994.

www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

VvOCM

De praktijk is lid van de beroepsvereniging VvOCM, vereniging voor oefentherapie Cesar en Mensendieck.

Qualizorg

De praktijk neem deel aan klanttevredenheidsonderzoek. Dit gaat door middel van een enquete wat uitgevoerd wordt door Qualizorg, een externe organisatie.

De vragenlijst wat u bv per email kunt ontvangen wordt anoniem verwerkt zodat niemand weet wie er antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg.

De praktijk heeft een overeenkomst afgesloten die het zorgvuldig omgaan met de gegevens om u uit te nodigen voor de enquete waarborgt.